Giáo Dục Home

Giáo Dục

Học sinh thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội sẽ đăng ký nguyện vọng theo nơi cư trú.

Quyết định trên nhận được sự đồng thuận từ tiến sĩ tâm lý, thạc sĩ giáo dục và nhiều chuyên gia khác. Theo các chuyên

Tháng Hai 26, 2021

Hà Nội: chuyển dạy học trực tuyến

Ngay bây giờ, bộ yêu cầu các sở chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, Tháng Hai 3, 2021

Dừng hoạt động giáo dục ngoài nhà trường để phòng Covid-19

Dừng tổ chức mọi hoạt động giáo dục ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động tập trung đông người Tháng Một 31, 2021